Nivala-Seura ry

Yhdistys Hyvä Kymmenen -hanke

 HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2011. KIITOKSET KAIKILLE YHTEISTYÖTAHOILLE TAPAHTUMARIKKAISTA VUOSISTA! 

PERUSTIETOA HANKKEESTA

Yhdistys Hyvä Kymmenen -hanke on Nivala-Seura ry hallinnoima Leader tukea saanut hanke. Hanke on syntynyt jo aikaisemmin kartoitetuista yhdistys/harrastus ja yritys/liike-elämän toimijoiden yhteisistä tarpeista. Hanke toteutetaan vuosien 2009–2011 aikana ja sen kokonaisbudjetti on 103 950.00€.Hankkeen päätarkoituksena on koota eri toimijat eli yritykset, seurat, yhdistykset sekä muut toimintaryhmät jne. koordinoituun yhteistyöhön, jonka pohjalta voitaisiin rakentaa ympärivuotinen suurempien kärkitapahtumien sarja.

Tapahtumien tueksi myös kehitetään edelleen tapahtumakalenteria, jotta siitä saataisiin mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja monipuolinen myös Internet käyttöön. Palvelu on suunnitteilla myös Nivalan kaupungin sivuston yhteyteen ja hankkeen aikana tuote kehitetään valmiiksi.

Tarkoituksena on myös rakentaa toimijoista organisaatio, joka vastaisi hankkeen päätyttyä toiminnan kehittämisestä ja huolehtisi jatkossa tarvittavista ylläpitoresursseista

Lisäksi hankkeen aikana on yhteistoiminnan tuloksena tarkoitus luoda Nivalaan ”Nivala ilme”, joka toimisi paikkakunnan imagoterveisinä. Parhaimmillaan tämä antaa yrityksille huomattavaa kilpailuetua markkinointiin ja lisää yleisesti koko Nivalan tunnettavuutta. Tämän puolestaan toivotaan edesauttavan positiivista väestökehitystä ja lisäävän myös yritysten halua sijoittua juuri Nivalaan. Näillä positiivisilla kehityskuvioilla saadaan myös yhdistyksille, seuroille, kerhoille jne. mahdollisuuksia jäsenmäärän kasvattamiseen, sekä uusia toimintatapoja varojen keruuseen.

Yhdistys Hyvä Kymmenen-hanke toimii koordinoijana ja edesauttaa käytännössä asetettujen tavoitteiden toteutumisessa.

Hanke järjestää myös esim. kurssitoimintaa ja pientapahtumia, joten miettikää ideoita ja käykää tapahtumissa kertomassa niistä. Ideoita yms. palautetta voitte jättää myös alla olevilla yhteystiedoilla, sekä ihan henkilökohtaisestikin Tupalassa Nivala-Seura ry tiloissa.

Hankevetäjä Nina Mäenpää 0440589884 / nina.maenpaa@nivalaseura.fi